Wynajem osuszaczy

Osuszacz to urządzenie, które usuwa wilgoć z powietrza. Można to zrobić dzięki parowaniu, kondensacji lub adsorpcji. W niektórych przypadkach osuszacze są również wykorzystywane do osuszania powietrza w budynku.

Osuszacz to urządzenie, które usuwa parę wodną z wilgotnego powietrza.

Wilgotne powietrze jest usuwane, przepuszczając je przez wymiennik ciepła lub wężownicę chłodzącą do zewnętrznego zbiornika suchej, nieparującej wody, takiego jak zbiorniki na wodę lub bloki lodu.

Osuszacze mogą również usuwać wilgoć za pomocą adsorpcji, ponieważ usuwają wilgoć podczas wciągania suchego powietrza przez swoje otwory wylotowe (które czasami znajdują się na ich ścianach zewnętrznych) i odprowadzają ją po częściowej kondensacji do oczyszczanego pomieszczenia. Adsorpcja jest najbardziej wydajna, kiedy osuszacz pracuje w temperaturze poniżej punktu rosy. Wynajem osuszaczy

Niektóre osuszacze mogą osuszać powietrze w budynku. Budynki z osuszaczem powietrza mają czystsze i chłodniejsze powietrze oraz mniejszą ilość kurzu. Osuszacz można podłączyć do wentylatora albo do instalacji grzewczej, aby osuszać powietrze w budynku.

Wilgoć może być również usuwana poprzez osuszanie powietrza w czasie jego przepływu przez osuszacz. W tym przypadku osuszacz ma ciężką zabudowę, ponieważ nie jest montowany na ścianie. Często osuszacze takie mają większy zbiornik na wodę niż osuszacze montowane na ścianie.

Wilgotne powietrze osusza się, usuwając je z pomieszczenia. Najczęściej osuszacze wyposażone są w wymiennik ciepła lub wentylator, który napędza osuszacz. Urządzenie to dostarcza czyste i suche powietrze do pomieszczenia.

Cechy osuszaczy:

  • osuszanie powietrza w czasie jego przepływu
  • osuszanie powietrza za pomocą adsorpcji
  • osuszanie powietrza podczas wciągania go przez osuszacz
  • osuszanie powietrza w budynku
  • osuszacz można podłączyć do wentylatora albo do instalacji grzewczej.