odbiór odpadów chemicznych

WasteMaster – ekspert w dziedzinie skupu i utylizacji oferujący kompleksowe usługi odpadowe. Nasza firma łączy w jednym miejscu kompleksowe możliwe usługi odpadowe oraz pomaga klientom łatwy dostęp do nich niezależnie od miejsce ich znajdowania się w Polsce. Oferujemy pomoc w zagospodarowaniu odpadów takich jak utylizacja opon, medyczne śmieci, bioodpady, elektrośmieci, odpady drewniane, niebezpieczne, recykling tonerów, papy i wiele więcej, a także niszczenie dokumentów, niszczenie danych, skup metali, skup tworzyw sztucznych, kabli, kontenery na odpady budowlane oraz inne usługi. Zapewniamy nadzór nad całym procesem – od pierwszego kontaktu, przez ustalenie najlepszych warunków handlowych, po transport i załadunek. W zakresie naszych usług weryfikujemy firmy recyklingowe pod względem kwalifikacji oraz wypłacalności, organizujemy dogodny termin transportu, a także asystujemy w załatwieniu spraw w ewidencji odpadów BDO. Usługi WasteMaster zachęcają do nie tylko obieg zamknięty, lecz także odpowiedzialny oraz ekologiczny recykling odpadów na dużą skalę na terenie całego kraju. https://mamodpad.wastemaster.pl